Opa de verslaggever

In het jaar 2005 werd opa voor het eerst ingehuurd als verslaggever. Hij mocht dat jaar proberen leuke stukjes te schrijven over de E-categorie. In 2005 speelde de E-categorie pas vanaf de woensdag. Wel werden er 13 ronden gespeeld, waarvan 5 op vrijdag. Het speeltempo was ook iets korter dan het nu is. 25 minuten per persoon per partij met een toevoeging van 10 seconden per zet.

Omdat het toernooi pas op woensdag begon kreeg opa de eerste twee dagen andere dingen te doen. Zo mocht hij een stukje schrijven over de opening van het toernooi en vele foto’s maken. Ook mocht hij interviews afnemen. Tijdens het leukste interview hoefde opa zelf geen vragen te stellen. De Young Masters interviewden elkaar, wat af en toe hilarische antwoorden opleverde. Vooral als Bart Michiels weer eens iets zei en de taalkloof tussen Vlaanderen en Nederland duidelijk werd.

De verslagen werden in die tijd nog niet geschreven voor het internet. Sterker nog, er was geen wifi aanwezig in Hengelo. Alle verslagen moesten via een memory-stick (of misschien zelfs een diskette) aangeleverd worden aan “de grote dictator”, die de leiding had over het verslaggeversteam en zijn onderdanen corrigeerde waar nodig en tevens waar niet nodig.

Net als in 2001 regende het ook aardig in 2005 en opa was blij dat hij nu wel goed onderdak had. Namelijk in hotel Drienerburght in Enschede waar ook de Young Masters sliepen en waar ontbijt en avondeten goed geregeld waren. Helaas was er geen zwembad, maar gelukkig wel een douche op de eigen kamer.

De speelzaal was ontoegankelijk voor ouders, hoewel één moeder steeds in een rustig hoekje een boek zat te lezen. Dit was toegestaan door de wedstrijdleiding omdat haar kind, de jongste van de groep, anders niet op het gemak zou zijn. De meeste andere ouders verbleven in het café en wachtten gespannen tot hun kinderen klaar waren met de partijen.

Tenminste, bijna alle ouders deden dat. Eén Belgische vader kon de spanning niet goed aan en trotseerde de regen. Terwijl het met bakken uit de hemel kwam stond deze vader buiten voor het raam en probeerde naar binnen te turen, in de hoop iets van de partijen te kunnen volgen!