Groep B - ronde 1

Categorie B (geboren na 1996) van het Open Nederlands Jeugd Kampioenschap telt dit jaar 35 deelnemers. Net als in de A-groep is ook hier de trend zichbaar dat de ONJK-deelnemers gemiddeld (niet individueel, dat kan ook hier niet) jonger worden, want waar het totaal aantal deelnemers ten opzichte van vorig jaar iets is gestegen, zijn er in de B-groep 7 inschrijvingen minder.

Konden we vorig jaar de teruggang in de hogere groepen deels nog wijten aan de Olympische Spelen - daar worden we dit jaar niet door afgeleid. Wie weet waar het wel aan ligt mag het zeggen. Is de aantrekkingskracht van het Hogeschool Zeelandtoernooi door de aanhoudende bijna-hittegolf die ons landje overspoelt soms nog groter geworden?

Hoe dan ook, zij die er wel zijn begonnen een flink poosje na half drie (de indelingenprinter weigerde dienst, een minder triviale reden kunnen we niet aanvoeren) aan het 39e ONJK. De Bornse burgervader Rob Welten had zich bij de openingsceremonie nog prima aan het voorgeschreven scenario gehouden door bij de ludieke kleurloting slecht 3 keer mis te gooien alvorens de witte koning er toch aan moest geloven.

KNSB-afgevaardigde Eric van Breugel had het minder goed begrepen: ondanks zijn onberispelijke werptechniek slaagde hij er minutenlang niet in de zwarte koning van zijn pionnenvoetstuk te krijgen.

Het resultaat was dus dat de hoogst geplaatste speler in iedere groep wit in de eerste ronde wit kreeg. Aan de eerste foto kun je zien dat de door het nieuwe bestuur van de organiserende Stichting Caïssa bedachte openingsact bij de jongste kinderen wel in de smaak viel.

De B-groep kent een fors ratingverval: van 2063 (Thomas Mollema, vorig jaar werd hij in deze groep 11e) dalen we met doodsverachting en de kin op het stuur af naar een getal van slechts 3 cijfers (965, Menno Muller). Het Zwitsers systeem schrijft voor dat in de eerste ronde de hoogst gerate deelnemer wordt ingedeeld tegen ‘de helft plus één’. Dat leverde in deze groep op ieder bord een ratingverschil van ruim 400 punten op. Je zou dus 0-1, 1-0, 0-1, 1-0 enzovoort verwachten, maar de kids aan bord 5 en 7 trokken zich niets van deze wetmatigheid aan: de outsiders Quirine Naber en Mathijs Dubbeldam wonnen daar.

Ratinglijstaanvoerder Mollema liet er echter geen gras over groeien. Tegen Lisanne Waardenburg stampte hij met het opgelegde stukoffer 16.Lxg6 stevig door een verzwakte zwarte koningsveste heen. Vijf zetten later gaf een paard op h6 mat.

Een andere favoriet in deze groep is de onverstoorbare Leidenaar Maarten van Harten, die vorig jaar zeer overtuigend de C-groep won. Tristan Oosterbaan kwam een heel eind, maar diens roekeloze bevrijdingsactie van een ingesloten paard kostte prompt een loper, en dan blijf je dus per saldo een stuk achter.

Een wat frivool stukoffer (19.Pxf5) van Monica Reichardt tegen Jasper Zwirs resulteerde na nog wat verwikkelingen in een curieuze materiaalverhouding: een toren en 3 pionnen tegen 3 lichte stukken. Die pionnen liepen als dappere soldaten te hoop tegen de vijandelijke cavalerie, maar sneuvelden in het zicht van de overkant. Ik geef toe, dit is een wel heel omslachtige manier om een schaakpartij te beschrijven; ik had ook kunnen zeggen: Jasper won.

Het 'Zwitsers op rating' schrijft nog iets voor, namelijk dat ook in ronde 2 de hoogst gerate deelnemers nog zorgvuldig uit elkaar worden gehouden. Vermoedelijk is deze vergissing een gevolg van klakkeloos voortborduren op de eerder in dit verslag genoemde dwaling - hoewel Meneer Aart hier ongetwijfeld heel andere gedachten over heeft.

Ik voorspel dan ook dat we vandaag na ronde 2 vlot met de lunchpauze kunnen beginnen, waarna het toernooi in de middagronde pas echt losbarst. Komt allen, er zijn nog enkele zitplaatsen op de tribune vrij en de toegang is gratis.