Wat een weelde voor de redactie van de spektakelprijs. Enthousiast worden er door de dag heen partijen aangedragen door de spelers, meestal door de trotse winnaar van de partij. Aan ons is het dan de eer en het genoegen om het verloop van de wedstrijd op spektakelprijswaardigheid te beoordelen. Voor deze editie hebben we twee partijen geselecteerd, we beginnen bij de D-groep.

In de A-groep troffen Leontios Yannopapas en Daan Hubers elkaar in een partij met een wending.